Suchen

Haben Sie Fragen zu etwas? Mailen Sie uns!

Auf Lager

Wasbenzine

Wasbenzine wordt vaak gebruikt als oplosmiddel, ontvetter of reinigsingsmiddel. Het lost vetten, oliën en sommige soorten lijm en verf op. Het wordt gezien als minder aggresief dan andere oplosmiddelen zoals terpentine of thinner.

 8,50 59,95

Abwählen
Vergleichen

Wat is wasbenzine?

Wasbenzine, ook bekend als petroleumether, is een licht ontvlambare, kleurloze vloeistof die voornamelijk bestaat uit alifatische koolwaterstoffen. Het wordt vaak gebruikt als een oplosmiddel, ontvetter of reinigingsmiddel. Wasbenzine lost vetten, oliën, sommige soorten lijm en verf op, maar is minder agressief dan andere oplosmiddelen zoals terpentine of thinner. Dit maakt het geschikt voor het reinigen van delicate materialen of oppervlakken die kunnen worden beschadigd door sterkere chemicaliën.

Wasbenzine wordt ook gebruikt in hobbytoepassingen, voor het verwijderen van vlekken uit kleding (mits het materiaal dit toelaat) en in sommige industriële processen. Omdat het snel verdampt en weinig residu achterlaat, is het een handig middel voor diverse reinigingstaken. Desondanks is het belangrijk om wasbenzine in goed geventileerde ruimtes te gebruiken en direct contact met de huid en inademing van de dampen te vermijden vanwege de potentieel schadelijke effecten op de gezondheid.

Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

GHS symbool voor ontvlambaar. GHS symbool voor gezondheidsgevaar. GHS symbool voor irriterend.

Gevaaraanduidingen (H-zinnen)

 • H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen (P-zinnen)

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331: GEEN braken opwekken.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking

VAAK GESTELDE VRAGEN – FAQ

 • Waar kan ik wasbenzine voor gebruiken?

  • Het is veelzijdig inzetbaar voor het ontvetten van metalen, reinigen van gereedschap, verwijderen van olie- en vetvlekken uit textiel, en het verdunnen of verwijderen van bepaalde soorten lijm en verf.
 • Kan wasbenzine gebruikt worden op alle stoffen?
  • Nee, niet alle materialen zijn bestand tegen dit product. Het is belangrijk om eerst een klein, onopvallend deel van het materiaal te testen op kleurechtheid en reactie voordat je het breed toepast.
 • Is wasbenzine schadelijk?
  • Het is een licht ontvlambare vloeistof en kan bij inademing of huidcontact gezondheidsschade veroorzaken. Gebruik het daarom altijd in een goed geventileerde ruimte en vermijd langdurig contact met de huid.
 • Hoe moet ik wasbenzine opbergen?
  • Bewaar het in de originele verpakking op een koele, droge plaats, buiten bereik van kinderen en huisdieren, en verwijderd van open vuur of direct zonlicht.

Waar kan ik wasbenzine kopen?

Voor de aanschaf van wasbenzine bent u bij DutchChems aan het juiste adres. Wij leveren dit veelzijdige product in handige, hersluitbare flessen van 1 liter, tegen een aantrekkelijke prijs. Bestellen gaat gemakkelijk via onze webshop, waarna wij het zorgvuldig voor u inpakken en opsturen. Bij de aanschaf van meerdere stuks krijgt u ook nog eens extra korting van ons!

Volumen (L)

1,0 L, 4x 1 Liter, Box, 12x 1,0 L

Bewertungen

There are no reviews yet

Eine Rezension schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Bestseller

Kaliumnitrat - KNO3

 6,95 37,50
(3 Bewertungen)
Kaliumnitrat, chemische Formel KNO3, ist eine vielseitige chemische Verbindung mit einer breiten Palette von Anwendungen. Es wird in wiederverschließbaren Behältern verkauft, die eine einfache Lagerung und Verwendung ermöglichen. Ausgangsstoff für Drogen oder Sprengstoffe. Wir sind verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu melden. Wir bitten Sie, anzugeben, wofür Sie das Produkt verwenden möchten.

Isopropanol - IPA - Isopropylalkohol - 99,9 %

 7,95 59,95
(0 Bewertungen)
Dieser 99,9 % reine Isopropylalkohol ist ein hochkonzentriertes Lösungsmittel, das sich hervorragend zur Reinigung und Desinfektion eignet. Es ist eines der stärksten verfügbaren Lösungsmittel und kann selbst hartnäckigste Flecken und Verschmutzungen lösen. Außerdem ist es ein wirksames Desinfektionsmittel, das Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger bei Kontakt abtöten kann. Nicht zum Verzehr geeignet

Methanol

 8,95
(0 Bewertungen)
Hochreines Methanol, geeignet zur Verwendung als Lösungsmittel, Extraktionsmittel oder für die chemische Synthese. Tragen Sie beim Arbeiten mit diesem Produkt stets persönliche Schutzausrüstung . Ausgangsstoff für Drogen oder Sprengstoffe. Wir sind verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu melden.

Aceton

 6,95 48,65
(1 Rezension)
Hochreines 99% Aceton> . Ideal zum Entfernen von Nagellack oder zum vollständigen Entfernen von Acrylnägeln. Aceton kann auch für andere Anwendungen verwendet werden. Ausgangsstoff für Drogen oder Sprengstoffe. Wir sind verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu melden. Wir bitten Sie, anzugeben, wofür Sie das Produkt verwenden möchten.

Salzsäure

 3,95 9,95
(1 Rezension)
Suchen Sie Salzsäure 10 % oder Salzsäure 30 %? Wir bieten Salzsäure von hoher chemischer Qualität an. Salzsäure ist eine essentielle Säure für verschiedene industrielle Anwendungen, darunter Metallverarbeitung, pH-Regulierung und Laborexperimente. Konzentriert und sorgfältig verpackt, um Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten.

Oxalsäure

 9,95
(0 Bewertungen)
Oxalsäure wird häufig verwendet, um Kalk und Rost zu entfernen. Es ist ein vielseitiges Produkt, das für viele Anwendungen eingesetzt wird.

Methylethylketon (MEK) - Butanol

 9,95
(0 Bewertungen)
Leistungsstarkes Lösungsmittel in kindersicheren, wiederverschließbaren 1-Liter-Flaschen. Es ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit einem charakteristischen süßen Geruch.
Zurück nach oben
Das Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt